Hva er Donorkort™?

Donorkort™ er et kort der man opplyser om sitt standpunkt til organdonasjon, og bekrefter at man har informert sine pårørende om dette. I kortet fører man opp sitt eget navn, samt navn og telefonnummer til de to man har informert. Donorkort™ finner du i din kjernejournal på helsenorge.no eller som app til din mobiltelefon. Fysisk kort finner du i brosjyren «Organdonasjon redder liv» på apotek og legekontorer over hele landet. Det kan også skrives ut fra våre nettsider.