Organdonasjon

Hva er donorkort og donorkort-app?

Donorkort er et kort der man opplyser om sitt standpunkt til organdonasjon, og bekrefter at man har tatt samtalen med de pårørende.

I tillegg til å påføre sitt eget navn, må man fylle inn navn og telefonnummer til to av sine nærmeste som man har informert om sitt standpunkt. Kortet bærer man med seg for eksempel i lommeboken. I ulykkestilfelle vil det kunne bidra til at helsepersonell raskt kan komme i kontakt med pårørende. Den beslutning man har tatt skal ikke registreres noe sted. Donorkortet finner du i brosjyren ”Organdonasjon – redder liv” som finnes på apotek og legekontorer. Dessuten kan det skrives ut fra våre nettsider.

Donorkortet kan også lastes ned som applikasjon til din smarttelefon (iPhone, Android og Windows Phone). Denne fungerer på samme måte som papirkortet, og lastes ned i sin respektive app-butikk.

Slik blir du donor.