Hvilke holdninger har nordmenn til organdonasjon og transplantasjon?

I en undersøkelse* gjennomført på vegne av Stiftelsen Organdonasjon, svarer 83 prosent av de spurte at de er positive til organdonasjon. Kun to prosent svarer at de er negative, mens 15 prosent ikke har bestemt seg ennå. Generelt har flere kvinner enn menn tatt standpunkt til organdonasjon. Trenden er at stadig flere sier ja, og temaet får stadig mer dekning i media. Organdonasjon er i dag et viktig tema som engasjerer mange.

*) Gjennomført på web av Norstat i perioden 14.01.20-22.01.20, representativt utvalg av befolkningen 15+, 1049 respondenter