Organdonasjon

Hvilke holdninger har nordmenn til donasjoner og transplantasjoner?

En nyere undersøkelse, gjennomført på vegne av Stiftelsen Organdonasjon, viser at 74 prosent av den norske befolkning er positive til å donere organer etter sin død. Kun 4 prosent svarer at de er negative, mens litt over 22 prosent ikke har bestemt seg ennå. Generelt har flere kvinner enn menn tatt standpunkt til organdonasjon. Trenden er at stadig flere sier ja, og temaet får stadig mer dekning i media. Organdonasjon er idag et viktig tema som engasjerer mange.

Kilde: Ipsos MMI webbuss uke 37, 2015; 539 intervjuer (18 år+)