Er det etisk sett riktig å forlenge livet ved transplantasjon?

Det finnes de som mener at det ikke er riktig, men faktum er at mye av det som skjer ved annen medisinsk behandling i dag dreier seg om å redde og forlenge livet. Organtransplantasjon er i dag en allment anerkjent måte å redde og forlenge liv på i de aller fleste land i verden. Bare i Norge har over 12000 pasienter fått et nytt liv takket være denne virksomheten.