Hvordan stiller religionene seg til organdonasjon?

De store verdensreligionene, og de fleste kirke- og trossamfunn, er positive til organdonasjon, eller tillater det med visse forbehold. Mange religioner anser det som et utrykk for nestekjærlighet. Andre har ikke noe standpunkt, stiller seg nøytralt til organdonasjon, eller lar det være opp til den enkelte. Men innen alle religioner og livssyn, vil det kunne være retninger, grupperinger, eller sentrale individer som er for eller i mot.