Hva kan føre til behov for et nytt organ?

Transplantasjon er aktuelt ved alvorlig sykdom som har kommet så langt at pasienten vil ha begrensede muligheter til å overleve uten et nytt livreddende organ. For disse pasientene er det få eller ingen andre behandlingsalternativer. Det er en rekke sykdommer og tilstander som kan føre til organsvikt som gir behov for et nytt organ. Blant disse er kreft, diabetes, cardiomyopati, medfødte hjertefeil, virussykdom, forgiftning, cystisk fibrose (CF), og KOLS. Her kan du lese mer om de vanligste årsakene til transplantasjon.