Organdonasjon

Står det mange på venteliste for transplantasjoner i Norge i dag?

Til enhver tid står det mellom 400 og 500 pasienter på venteliste i Norge. Pr. 31. desember 2018 stod det i alt 460 på venteliste. Dessverre er det ikke mange nok organer for å dekke behovet – som blir stadig større. Fremdeles dør pasienter mens de venter.

Se også statistikk.