Hvor lang er ventetiden for de forskjellige organene?

Det er kan være til dels store variasjoner i ventetid på de forskjellige organene, dette er kun gjennomsnittlige tall. Noen rekker ikke å komme på venteliste før de blir transplantert, mens andre venter i mange år, eller dør før de får organet de trenger. Norge har noen av de korteste ventetidene i verden.

  • Nyre: Underkant av to år
  • Lever: Rundt fire uker
  • Hjerte: Halvannet år
  • Lunge: Mellom et og halvannet år