Organdonasjon

Kan jeg både være organdonor og donere kroppen til forskning?

Du kan også si ja til organdonasjon, selv om du har donert kroppen til forskning og undervisning gjennom testatorordningen. Ved dødsfall vil det først vurderes om organene kan doneres for å redde andre menneskers liv. Hvis organdonasjon ikke blir aktuelt (organdonasjon er kun mulig ved 0,4–0,5% av alle dødsfall), vil kroppen gå til forskning og undervisning i stedet. Det er ikke mulig å kombinere de to; Donasjon av organer umuliggjør balsameringsprosessen som må til for at kroppen skal kunne brukes til forskning.