Kan jeg både være organdonor og donere kroppen til forskning?

Du kan gi samtykke til både donasjon av kroppen til forskning og undervisning gjennom testatorordningen, og til å donere dine organer. Ved dødsfall vil det først vurderes om organene kan doneres for å redde andre menneskers liv. Hvis organdonasjon ikke blir aktuelt (organdonasjon er kun mulig ved 0,4–0,5% av alle dødsfall), vil kroppen gå til forskning og undervisning i stedet. Det er ikke medisinsk mulig å gjennomføre begge deler. Donasjon av organer umuliggjør balsameringsprosessen som må til for at kroppen skal kunne brukes til forskning.