Organdonasjon

It is overwhelming to think of the lives my mother saved

— Astrid Marie, daughter of donor

The greatest joy is to be here!

— Arild, kidney recipient

I´ve got more energy, and I can live longer

— Celine, (8) heart recipient

Finally I´m back! Thank you!

— Torun, heart recipient

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Good to know

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Stories of organ donation

Benedicte

Lungetransplantert

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Yina

Lungetransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Stian

Hjertetransplantert

Martine

Levertransplantert

Jan Erik Kasin

Nyretransplantert

Facts about organ donation

A fungus from Hardangervidda, in Norway, is the origin of the main immunosuppressive drug

Since 1969 over 12,000 people in Norway have been saved by organ donation.

Diabetes can be treated by transplantation of the pancreas

Children can be transplanted with a section of an adult liver, which will grow with them

Latest in media & news

Latest post

Donorkort nå også i kjernejournal

Nå er det mulig å fylle ut og lagre Donorkortet i sin kjernejournal på helsenorge.no. Denne funksjonen er et likeverdig alternativ til det å ha Donorkortet i lommeboken, eller som app på telefonen, og er ment som et supplement til samtalen med familien. Her kan man føre opp to pårørende som er informert om ditt…

Read more
Latest from Instagram