Organdonasjon

The greatest joy is to be here!

— Arild, kidney recipient

Finally I´m back! Thank you!

— Torun, heart recipient

I´ve got more energy, and I can live longer

— Celine, (8) heart recipient

It is overwhelming to think of the lives my mother saved

— Astrid Marie, daughter of donor

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Good to know

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Stories of organ donation

Jan Erik Kasin

Nyretransplantert

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Martine

Levertransplantert

Stian

Hjertetransplantert

Benedicte

Lungetransplantert

Erik

Hjertetransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Facts about organ donation

A fungus from Hardangervidda, in Norway, is the origin of the main immunosuppressive drug

Diabetes can be treated by transplantation of the pancreas

Children can be transplanted with a section of an adult liver, which will grow with them

Since 1969 over 12,000 people in Norway have been saved by organ donation.

Latest in media & news

Latest post

Rekordår for organdonasjon: Aldri før har flere sagt ja!

Nye tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) viser en historisk høy ja-andel til organdonasjon i Norge i 2019. Aldri før har flere sagt ja, på egne eller avdødes vegne. Ved 84 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus, ble det gitt samtykke til organdonasjon. – Dette er svært gledelige tall, spesielt for dem som har fått et…

Read more