Organdonasjon

It is overwhelming to think of the lives my mother saved

— Astrid Marie, daughter of donor

The greatest joy is to be here!

— Arild, kidney recipient

Finally I´m back! Thank you!

— Torun, heart recipient

I´ve got more energy, and I can live longer

— Celine, (8) heart recipient

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Good to know

Say yes to organ donation!

Fill out a donor card

Stories of organ donation

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Stian

Hjertetransplantert

Benedicte

Lungetransplantert

Martine

Levertransplantert

Jan Erik Kasin

Nyretransplantert

Erik

Hjertetransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Facts about organ donation

A fungus from Hardangervidda, in Norway, is the origin of the main immunosuppressive drug

Since 1969 over 12,000 people in Norway have been saved by organ donation.

Diabetes can be treated by transplantation of the pancreas

Children can be transplanted with a section of an adult liver, which will grow with them

Latest in media & news

Latest post

Flere ja til organdonasjon, og flere på venteliste

Halvveis inn i 2019 kommer gode tall for organdonasjon og transplantasjon fra Oslo universitetssykehus.  Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. I løpet av årets to første kvartaler svarte de pårørende ja, på egne eller den avdødes vegne, ved 83 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus. Dette resulterte i 61 donasjoner, som ga til sammen 238 pasienter et nytt…

Read more