Flere har fått ny nyre så langt i år

«Tre gratier», foran Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: Anders Bayer, OUS
Fasade, OUS Rikshospitalet i Oslo. Her transplanteres alle organer i Norge. Foto: Anders Bayer

Hele 128 pasienter har fått en ny nyre så langt i år. Det er langt bedre enn tilsvarende tall i fjor, da kun 103 nyrepasienter hadde fått den etterlengtede telefonen fra transplantasjonssenteret på Rikshospitalet. Det viser tall fra Oslo universitetssykehus.

Spesielt antall nyredonasjoner fra levende giver har økt. 35 nordmenn har gitt en nyre til en slektning eller nær venn så langt i år. I tillegg kommer 93 nyrer fra avdød giver.

– Vi ser med lettelse på at tallene for nyre nå går opp, etter flere år med nedgang. Nå håper vi at de gode tallene holder seg videre, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

– Men vi er fremdeles langt unna toppen, legger han til. – Norge var lenge et foregangsland på nyredonasjon fra levende giver, men det begynner å bli sørgelig lenge siden. Her har vi en jobb å gjøre!

Nyre fra levende giver gir klart best resultat for mottaker. En ny nyre kan bety et helt nytt liv for en pasient, som ellers må bruke store deler av livet sitt på å gå i dialyse og være kronisk redusert. Det utgjør en påkjenning på individet, de pårørende og ikke minst en samfunnskostnad.

Selv om nyre utgjør brorparten av de rundt 600 pasientene på venteliste i dag, er det også andre som venter på et livreddende organ. Antallet transplanterte hjerter, levere og lunger, gikk ned i løpet av dette halvåret.

– Dette er tall vi naturligvis ikke liker. Disse pasientene har ikke noe «dialyse-alternativ». For dem er et nytt organ absolutt siste utvei, sier Sekowski.

Han legger til at det må jobbes parallelt med å profesjonalisere hele donasjonsvirksomheten i Norge, og samtidig få enda flere nordmenn til å si ja til organdonasjon.

Flere sykehus melder inn

194 meldte mulige donorer er blitt rapportert inn fra donorsykehusene over hele landet i løpet av årets første to kvarteler. Dette er det høyeste tallet på over ti år.

– Det er rekordmange mulige donorer som nå er meldt inn fra donorsykehusene. Dette er altså pasienter som dør på et sykehus, der man ser at organdonasjon kan være mulig, og man setter i gang en prosess med transplantasjonssenteret på OUS Rikshospitalet.

Ikke alle meldte potensielle donorer ender med å gi organer, men at dette tallet går opp viser at det nå er økt bevissthet om organdonasjon på norske sykehus. Det er en helt nødvendig forutsetning for å få opp donorratene i landet, avslutter Sekowski.

Ved utgangen av juni har 191 pasienter fått tilsammen 206 livreddende organer.