Tidligere best i Norden, men ikke nå lenger

Norge var lenge best i Norden, og blant de beste i Europa på organdonasjon. Både Sverige og Finland hadde lavere donasjonsrater, men har nå passert oss, etter å ha gjennomført flere omfattende strukturelle og organisatoriske endringer i de senere år. I fjor hadde de henholdsvis 24,44 og 26,77 donasjoner per million innbyggere. Norge hadde 21,51.

Nyeste transplantasjons- og donasjonstall fra Oslo universitetssykehus viser at Norge ligger godt under det nivået vi burde være på. Samtidig øker køen av pasienter med behov for et nytt organ. Til sammen fikk 399 pasienter et nytt organ i 2023. De totalt 440 organene kom fra 119 avdøde, og 43 levende, donorer. Til tross for at dette samlet utgjør en økning på nesten fem prosent fra året før, er den langsiktige trenden i Norge nedadgående.

Se til Finland!

– Det er ingen grunn til at ikke Norge også skal kunne vise til slike tall som vi ser hos våre naboland, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Han mener helsemyndighetene må lytte til transplantasjonsmiljøet som nå ønsker seg en finsk modell.

– Finnene har tatt tak, og klart å øke donasjonsraten sin betraktelig. Vi må profesjonalisere hele systemet her i Norge, og sørge for at alle pasienter som dør på norske intensivavdelinger vurderes for organdonasjon. Det må også komme på plass en nasjonal styring av donasjonsvirksomheten, og det må settes av nok midler og ressurser til alle landets donorsykehus, sier Sekowski.

Behovet øker

– Tallene for Norge er nedadgående. Dette er alvorlig når man vet at ventelistene stadig blir lengre, og folk dør mens de venter. Ved utgangen av fjoråret ventet 584 pasienter på et livreddende organ.

Antall nyrer fra avdød giver har gått noe opp fra fjoråret. Samtidig holder antall nyrer fra levende giver seg på et stabilt, lavt nivå; 43 donorer ga en nyre til et familiemedlem, eller nær venn i fjor. Det er nesten en halvering i forhold til 2017, da 77 gjorde det samme.

Rekordmange lunger

– Heldigvis er det også positive nyheter å melde fra 2023. Antall transplanterte lunger var rekordhøyt. Hele 37 pasienter fikk pusten tilbake med nye lunger i fjor. For disse pasientene var transplantasjon absolutt siste utvei, påpeker Sekowski.

Også avslagsprosenten holdt seg lav gjennom året. Nordmenn er fortsatt positive til organdonasjon, og det ble hele 79 prosent ja til organdonasjon på donorsykehusene i 2023.