Organdonasjon

Vil kroppen se anderledes ut etter en organdonasjon?

Nei. Uttak av organer foregår på nesten samme måte som en vanlig operasjon. Kirurgene og operasjonsteamet behandler den avdøde med respekt, og sørger for at den bærer minst mulig preg av donasjonen. Etter operasjonen vil den avdøde bli stelt som ved alle andre dødsfall. Etter donasjonen vil de pårørende få anledning til å ta farvel på vanlig måte – slik de selv ønsker.