Organdonasjon

Vil kroppen se anderledes ut etter en organdonasjon?

Nei. Uttak av organer foregår på nesten samme måte som en vanlig operasjon. Kirurgene behandler den avdøde kroppen med respekt, og sørger for at den bærer minst mulig preg av donasjonen. Etter donasjonen vil de pårørende få anledning til å ta farvel på vanlig måte.