Organdonasjon

Ansatte og styret

Ønsker du å laste ned bilder av ansatte eller styre, besøk vår Flickr-konto

Ansatte

Hege Lundin Kuhle

Hege Lundin Kuhle

Daglig leder
hege.kuhle@organdonasjon.no
916 35 769
Troels Mathisen

Troels Mathisen

Informasjonssjef

For tiden i permisjon.

Aleksander Sekowski

Aleksander Sekowski

Fungerende informasjonssjef og digitalredaktør
aleksander.sekowski@organdonasjon.no
928 99 964
Annette Halvorsen

Annette Halvorsen

Prosjektkoordinator
annette.halvorsen@organdonasjon.no
970 07 053
Anniken Lundgaard

Anniken Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig
anniken.lundgaard@organdonasjon.no
415 30 415
Christina Markussen

Christina Markussen

Prosjektkoordinator
christina.markussen@organdonasjon.no
974 81 377

Styret

Gisle Nødtvedt

Gisle Nødtvedt

Styreleder
908 55 592
Åshild Nymo

Åshild Nymo

Styremedlem
908 60 855

Representerer Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)

Marte A. Jystad

Marte A. Jystad

Styremedlem
474 88 509

Representerer Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

Truls Zimmer

Truls Zimmer

Styremedlem
402 43 571

Representerer Foreningen for hjerte- lungetransplanterte (FHLT/LHL)

Kari Anne Pedersen

Kari Anne Pedersen

Styremedlem
901 63 501

Representerer Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Lars Skar

Lars Skar

Varamedlem
928 83 348

Representerer Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)