Organdonasjon

Ansatte og styret

Ønsker du å laste ned bilder av ansatte eller styre, besøk vår Flickr-konto

Ansatte

Hege Lundin Kuhle

Hege Lundin Kuhle

Daglig leder
hege.kuhle@organdonasjon.no
916 35 769
Troels Mathisen

Troels Mathisen

Informasjonssjef

For tiden i permisjon.

Aleksander Sekowski

Aleksander Sekowski

Fungerende informasjonssjef
aleksander.sekowski@organdonasjon.no
928 99 964
Annette Halvorsen

Annette Halvorsen

Prosjektkoordinator
annette.halvorsen@organdonasjon.no
970 07 053
Anniken Lundgaard

Anniken Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig
anniken.lundgaard@organdonasjon.no
415 30 415
Christina Markussen

Christina Markussen

Prosjektkoordinator
christina.markussen@organdonasjon.no
974 81 377

Styret

Gisle Nødtvedt

Gisle Nødtvedt

Styreleder
908 55 592
Lise Toubro Bratberg

Lise Toubro Bratberg

Styremedlem
909 52 725

Donorsykepleier, OUS Ullevål

Åshild Nymo

Åshild Nymo

Styremedlem
908 60 855

Representerer Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)

Lars Skar

Lars Skar

Styremedlem
928 83 348

Representerer Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Styremedlem
901 47 118

Representerer Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) /(FHLT)

Astrid Giskegjerde

Astrid Giskegjerde

Styremedlem
913 25 750
Kari Anne Pedersen

Kari Anne Pedersen

Styremedlem
901 63 501

Representerer Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Marte A. Jystad

Marte A. Jystad

Styremedlem
474 88 509

Representerer Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)