Statistikk

2022 i tall

  • 109 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 382 pasienter fikk et nytt organ
  • 43 transplantasjoner med organ fra levende giver (én nyre)
  • 418 organer transplantert totalt (levende og død giver)
  • 72 prosent positive svar til donasjon på sykehuset (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 13816 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 405 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2022)
  • 24 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ

Her finner du fullstendige tall for 2022


Antall donasjoner og transplantasjoner for årene 2013–2022


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2002–2022Antall pasienter på venteliste og døde pr. 31.12 i årene 2013–2022


Avslagsprosenten de siste ti årene


Totalt antall organtransplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2022


Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2020 (PMI)

Vi jobber med innsamling av tall for de ulike landene for 2022. Inntil videre vises 2020-tall her.

Mange land melder om at tallene har blitt påvirket pga. pandemien. Mye av intensivkapasiteten har måtte prioritere covid-pasienter, og har derfor hatt mindre fokus på organdonasjon. Det er også variasjon mellom hvordan de ulike landene fører data. Noen skiller mellom «actual deceased donors» og «utilized deceased donors». Vi har valgt å benytte «actual» her da dette var de best tilgjengelig tallene, og nordiske tall vil derfor differensiere fra våre øvrige tabeller. Metoden DCD blir også i stadig større utstrekning implementert i de forskjellige land. Dette er ført i egen kolonne.


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant. Tall fra ulike land er hentet fra www.irodat.org.
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon
Sist oppdatert: 17.01.2022