Organdonasjon

Kan legene fjerne organer fra en avdød for transplantasjon uten å spørre om tillatelse fra pårørende?

Selv om lovteksten tillater det, skjer dette ikke i praksis. Pårørende blir alltid spurt om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Hvis holdingen til avdøde er kjent, enten muntlig eller skriftlig, er det denne som skal legges til grunn.

Hvis man ikke finner donorkort og ikke kommer i kontakt med de nærmeste vil donasjon mest sannsynlig ikke finne sted, men så vidt vi vet har det ennå ikke hendt at sykehuset ikke klarer å finne frem til noen som sto den avdøde nær.