Organdonasjon

Hvor langt ut i familien leter man etter en potensiell nyredonor?

Det er ingen spesielle grenser for hvor langt man i prinsippet kan lete. Også andre utenom familien kan stille som donor. Men dette vil alltid starte med en konkret forespørsel. Vi har ingen «nyrebank» i Norge, der man kan donere til fremmede.