Organdonasjon

Hvem er det som foretar uttak av organer?

Organuttak foretas av egne team fra OUS, Rikshospitalet som reiser til donorsykehusene og bringer organene med seg tilbake for transplantasjon. Alle transplantasjoner i Norge gjennomføres på OUS Rikshospitalet. Dette er et av Europas største transplantasjonssentra.