Organdonasjon

Hvem anses som mine pårørende/nærmeste?

Rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet presiserer hvem som er dine nærmeste. Der står det: ”Den/dei nærmaste til den avlidne er den/dei som den avlidne nemnde som sin eller sine nærmaste då vedkomande var i live. Dersom den avlidne ikkje opplyste om nokon nærmaste då han/ho var i live, vil det være den/dei som i størst omfang har hatt varig kontakt med den avlidne.”