Organdonasjon

Hva er cDCD?

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death, eller kontrollert donasjon ved sirkulatorisk død) er en metode som muliggjør organdonasjon når hjernedød-kriteriet (opphørt blodsirkulasjon til hjernen) ikke er oppfylt. I disse tilfellene er det snakk om massive hodeskader, som er uforenelige med liv, og der behandlende lege har bestemt at videre behandling skal avsluttes – helt uavhengig organdonasjon. De pårørende informeres om metoden, og blir bedt om å samtykke. Organene tas ut etter at varig hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet, med fem minutters observasjonstid, og døden påvist. Døden blir fastslått når hjertet har stanset, og bevisstløshet har inntruffet.