Organdonasjon

Bedrifter

Et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon kan styrke din bedrifts omdømme og skape positivt engasjement.

Informasjons- og holdningsskapende arbeid krever ressurser og kontinuitet. For å kunne gjennomføre nye ideer og prosjekter er vi avhengige av samarbeid og støtte. Sammen kan vi skape gode assosiasjoner og positive verdier rundt en sak som opptar mange.

Et samarbeid kan arte seg på mange forskjellige måter – for lengre eller kortere perioder. Ta kontakt, så vi sammen kan finne den beste løsningen for din bedrift.

Sammen kan vi redde liv!

Kontakt Anniken Backe Lundgaard på 415 30 415 eller anniken.lundgaard@organdonasjon.no