Organdonasjon

Bedrifter

Et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon kan styrke din bedrifts omdømme, skape engasjement hos de ansatte, og redde liv og forbedre livskvalitet. Temaet organdonasjon er forbundet med mye godt. Det dreier seg om å redde andre menneskers liv. Over 80% av alle nordmenn sier i dag ja til organdonasjon. Denne positive holdningen er blant annet et resultat av godt informasjonsarbeid som har gjort befolkningen trygge på temaet. Dette er et kontinuerlig arbeid, og stadig nye idéer og prosjekter dukker opp. Da er det synd at mye må skrinlegges da midlene ofte ikke strekker til.

I Stiftelsen Organdonasjon er vi overbevist om at den bedriften som velger å samarbeide med oss vil bli lagt merke til. Sammen kan vi skape gode assosiasjoner og positive verdier. Vi er en liten organisasjon med en viktig sak, og vi har oppnådd god synlighet i det offentlig rom. Saken får stor oppmerksomhet i media. Vi drifter i dag en av landets største Facebook-sider med over 250.000 engasjerte tilhengere, og har opparbeidet oss stor kunnskap om bruk av sosiale medier. Et samarbeid kan arte seg på mange måter, for eksempel:

  • Økonomisk støtte
  • Distribusjon av donorkort
  • Felles kampanjer/happenings
  • Gi en andel av salg/omsetning
  • Frivillig arbeid/pengeinnsamling
  • Lag-deltagelse i et idrettsarrangement, eller annet
  • Utveksling av kunnskap og tjenester
  • Skape oppmerksomhet om organdonasjon på annen måte

Sammen kan vi redde liv!

Kontakt Anniken Backe Lundgaard på 415 30 415 eller anniken.lundgaard@organdonasjon.no