Sier jeg også ja til å donere vev når jeg sier ja til organdonasjon?

Når du fyller ut et Donorkort™ skriver du under på at du donerer organer og vev. Vev som kan doneres er: Hornhinne, benvev, sener, hjerteklaffer og blodårer. Praksis i Norge er at det innhentes spesifikt samtykke til uttak av vev, der det er aktuelt. Selv om vev ikke er et livreddende organ, og omfatter andre prosedyrer enn organdonasjon, kan dette være til hjelp for mange mennesker. For pasienter med en syk eller skadet hornhinne, kan en transplantasjon bety at man får synet tilbake.

Det er aller viktigste, uansett hva du vil donere, er at dine nærmeste kjenner til din vilje, og kan bekrefte denne hvis spørsmålet kommer.