Kan barn være donorer?

Ja, det er også behov for organer til transplantasjon på barn. Organdonasjon kan være aktuelt helt ned til spedbarnsalderen, men dette er relativt sjeldent.

Samtykkealder til organdonasjon er 16 år. Barn under 16 kan fylle ut eget Donorkort™, men det er foreldre eller foresatte som tar avgjørelsen. Eventuelt kan foreldre skrive barnets navn inn i sitt eget Donorkort™. Har man litt større barn, kan det være lurt å snakke med dem om organdonasjon, slik at man er orientert om deres standpunkt. Foreldrene bør også ha avklart dette spørsmålet seg i mellom. Organdonasjon vil ikke være mulig hvis en av foreldrene sier nei.