Jeg har fått en sms om at jeg er pårørende til en organdonor. Hva innebærer det?

Det betyr at en du er i familie med, eller har en relasjon til, har fylt ut Donorkort™ som app, eller i kjernejournalen, og ført opp deg som én av to pårørende. Dette innebærer at du kan bli bedt om å bekrefte vedkommendes positive standpunkt til organdonasjon, hvis spørsmålet noen gang skulle bli aktuelt på et sykehus. Legene vil alltid involvere de pårørende i en eventuell donasjonsprosess, for å avklare den avdødes standpunkt.

Rollen har ingen andre praktiske eller juridiske implikasjoner for deg. Hvis du ikke kjenner personen du har mottatt meldingen fra, trenger du ikke å gjøre noe annet enn å slette meldingen. Da har avsender tastet inn feil nummer.