Hvordan kan legene helt sikkert vite om pasienten er død og ikke i koma?

Pasienter som ligger i koma har blodtilførsel til hjernen, og kan derfor våkne opp igjen. En pasient i koma kan ikke bli erklært død, fordi det fortsatt er blodtilførsel til hjernen. Organdonasjon er ikke mulig så lenge døden ikke er fastslått.