Organdonasjon

Hvor mange donorer er det behov for?

I 2017 hadde vi 112 donasjoner fra avdød giver. Det vil si en donasjonsrate på 21,3 (donasjoner pr. en million innbyggere). Beste land i verden er Spania med 36 pmi (2014). For å tilfredsstille behovet for organer etter dagens kriterier må vi opp i 120–130 donasjoner pr. år som tilsvarer 30 pmi.

Det forventes også at behovet vil fortsette å øke. Dette som følge av f.eks. livsstilssykdommer og tilbud om transplantasjon til flere.