Organdonasjon

Hvor mange donorer er det behov for?

I 2018 hadde vi 100 donasjoner fra avdød giver. Det vil si en donasjonsrate på 18,8 (donasjoner pr. en million innbyggere). Beste land i verden er Spania med 48 pmi (2018). For å tilfredsstille behovet for organer etter dagens kriterier må vi opp i 120–130 donasjoner pr. år som tilsvarer 30 pmi.

Det forventes også at behovet vil fortsette å øke. Dette som følge av f.eks. livsstilssykdommer og tilbud om transplantasjon til flere.