Hvor langt ut i familien leter man etter en potensiell nyredonor?

Det er ingen spesielle grenser for hvor langt man i prinsippet kan lete. Også andre utenom familien kan stille som donor, men det er da alltid snakk om en person du kjenner fra før. Dette vil alltid starte med en konkret forespørsel fra pasientens lege. Vi har ingen «nyrebank» i Norge, der man kan donere altruistisk til fremmede.