Hva vil det si at vevstype skal matche? (vevsforlikelighet)

Vevstype er en kombinasjon hver og en av oss har av noen spesielle overflatemolekyler på cellene våre. Disse er viktig for at immunforsvaret vårt skal gjenkjenne fremmedstoffer som virus, bakterieprodukter, skadde celler og så videre. Vevstypene er altså spesielle antenner på celleoverflatene våre. Disse varierer såpass mye fra person til person, at de er med på å definere hver og en av oss immunologisk. Ved å matche, prøver man å finne vevstyper som er mest mulig like av utseende, og til dette benyttes forskjellige teknikker. Betydningen av å matche for vevstyper har blitt noe mindre med moderne demping av immunforsvaret (immunsuppresjon), men benyttes fortsatt ved nyretransplantasjon.