Hva skjer hvis den avdøde ikke har pårørende, og viljen ikke er kjent?

I tilfeller der den avdøde ikke har noen pårørende, og ikke har gjort sitt standpunkt kjent skriftlig, vil organdonasjon ikke gjennomføres.