Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke har nære pårørende?

Da bør du fylle ut Donorkort™ i kjernejournalen. Som pårørende fører du opp navnene til to nære venner, naboer, kollegaer, lege, eller noen andre som står deg nær, og som kan bekrefte ditt standpunkt, hvis organdonasjon skulle bli aktuelt.