Hva gjør legene dersom en aktuell donor har sagt ja til organdonasjon mens de pårørende sier nei?

Helsepersonell vil alltid spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Dersom avdøde har uttrykt et positivt standpunkt, enten muntlig eller skriftlig, bør dette etterkommes, hvis medisinsk mulig. Avdødes vilje er beskyttet i transplantasjonsloven.