Har etnisitet, nasjonalitet, eller utenlandsopphold noe å si for om jeg kan bli donor?

Nei. Ingen av disse har noe å si i spørsmålet om organdonasjon. Dør man i Norge uten norsk statsborgerskap, er organdonasjon mulig, men de pårørende vil alltid være en del av prosessen.