Organdonasjon

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å donere kroppen min til forskning?

Hvis du ønsker at kroppen din skal gå til forskning må du kontakte et universitetssykehus der du bor, og fylle ut et eget samtykkeskjema. Hvis du donerer kroppen din til forskning vil begravelsen bli forsinket to–tre år.

Å donere kroppen til forskning kan ikke kombineres med organdonasjon. Sier du ja til begge deler, vil organdonasjon bli prioritert, hvis mulig.

Les mer om Testatorordningen

Universitet i Oslo: tlf. 22 85 12 97

Universitetet i Tromsø: tlf. 77 64 40 00

Universitetet i Bergen (institutt for biomedisin) tlf. 55 58 63 01 /55 58 63 02

NTNU, Trondheim: tlf. 72 57 32 00 / 918 97 991