Færre organdonasjoner. Ventelistene for nyre øker kraftig.

Nye tall fra Oslo universitetssykehus viser en nedgang i antall transplantasjoner så langt i år, sammenlignet med fjoråret. Det er likevel bedre enn ventet, covid-19 og korona-pandemien tatt i betraktning.

Ved utgangen av juni har 194 pasienter fått ett, eller flere nye organer. 49 donorer har gitt til sammen 215 organer. Tilsvarende tall i fjor var 255 organer til 238 pasienter fra 61 donorer.

Flere venter på nyre

Når det gjelder lunge, hjerte, lever og bukspyttkjertel har antallet transplantasjoner vært omtrent på normalnivå. Nedgangen i antall organer har først og fremst påvirket dem som venter på nyre. Her har det vært en markant nedgang, både fra avdød og og levende giver. Ventelistene for nyre er nå rekordhøye. Av de 501 som venter på et nytt organ i Norge (pr. 30. juni), utgjør nyrepasienter hele 420.

En av forklaringene på nedgangen i antall donasjoner, er at det har vært færre ulykker. Dette som følge av at befolkningen i større grad har holdt seg hjemme.

Mange meldes inn

Antallet meldte donorer, det vil si potensielle donasjoner som donorsykehusene melder inn til transplantasjonskoordinatorene, har holdt seg relativt høyt. Dette viser at sykehusene har klart å holde fokus på organdonasjon, til tross for utfordrende situasjonen.