Steg 1

Si det til dine nærmeste

For å bli organdonor bør du informere dine nærmeste om at du sier ja. Det er de som skal bekrefte ditt ønske til legene etter din død. Dine nærmeste kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer.

Steg 2

Få ditt Donorkort™

Når dine nærmeste er informert, kan du velge å fylle ut et Donorkort™. Det er en bekreftelse på at du har sagt i fra. Velg om du vil ha Donorkortet™ i kjernejournalen, på mobilen eller i lommeboka.

På helsenorge.no

Du kan fylle ut ditt Donorkort™, og gi dine nærmeste beskjed i din kjernejournal som leveres av helsenorge.no

På mobilen

Last ned Donorkort som app til din smarttelefon.

I lommeboken

Du finner kortet på ditt legekontor og apotek i brosjyren «Organdonasjon redder liv», eller du kan skrive det ut selv.

Vil du gjøre mer for organdonasjon? Engasjer deg – spre budskapet om organdonasjon!

Dette kan du bidra med:

Spre budskapet vårt i sosiale medier

Facebook-ikon Twitter-ikonInstagram-ikon

Støtt vårt arbeid!

Med ditt bidrag er du med på å støtte vårt arbeid for alle som venter på et nytt, livreddende organ.