Viktig metode for donasjon stoppet

Foto fra operasjonssal hvor tre kirurger står ved operasjonsbordet

cDCD (Controlled Donation After Circulatory Death – dvs varig hjerte og åndedrettstans) er en metode som muliggjør organdonasjon i de tilfeller der hjernedødkriteriet, det vil si fullstendig opphør av sirkulasjon til hjernen mens pasienten ligger på respirator, ikke er oppfylt. Nå er den stoppet.

Metoden er veldokumentert. Den har vært grundig evaluert medisinsk og etisk i mange vestlige land. En norsk pilotstudie (OUS) har gitt gode resultater, og viser at cDCD kan øke donorratene i Norge med mellom 10 til 20 prosent.

Stiftelsen Organdonasjon er kritisk til at prosjektet nå er stoppet av Bestillerforum. Vi er redd for at prosessen med å evaluere denne metoden vil ta lang tid, og at man i mellomtiden vil gå glipp av mange organdonasjoner, som kunne reddet menneskeliv. Samtidig redder metoden mange liv i Europa.

Dagens Medisin har i flere artikler satt søkelys på problemstillingen, som kan leses her:

Om cDCD, og striden rundt metoden: Fagstrid stopper organdonasjoner

Hege Kuhle, daglig leder stiftelsen Organdonasjon: – En teoretisk diskusjon blant profesjonsgrupper

KrFs Olaug Bollestad: Må jobbe raskt