Det digitale klasserom om organdonasjon

I det digitale klasserommet kan du lære om organdonasjon på en morsom og engasjerende måte.

Lær om organdonasjon og transplantasjon gjennom filmer, animasjoner og bildehistorier. Klasserommet fungerer som et spill hvor du samler poeng ved å svare på spørsmål og påstander. Du kan spille alene eller mot klassen din.

Er du lærer kan du opprette et eget klasserom for dine elever hvor de kan spille mot hverandre. Organdonasjon er aktuelt i en rekke fag som biologi, helse- og sosialfag, samfunnsfag, livssyn og etikk.