Organdonasjon

Testamentariske gaver

Ved å gi en testamentarisk gave til Stiftelsen Organdonasjon, gir du håp til alle de som venter på et livreddende nytt organ og deres familier.

I dag venter over 400 nordmenn på et nytt organ som kan reddet livet deres. Med dem venter barn, søsken og foreldre. Stiftelsen Organdonasjon jobber for at ingen skal måtte miste noen de er glad i på grunn av mangel på organer for transplantasjon.

Ønsker du å tilgodese vårt arbeid gjennom ditt testamente, vil vi ta i mot gaven med stor takknemlighet, og sørge for at pengene blir brukt der de får størst effekt.

Om testamentariske gaver

Noen kan oppleve reglene for arv og testamente som vanskelige. Selv om det ikke er noe krav, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat ved opprettelse av testament,  slik at testamentet tilfredsstiller alle gyldighetskrav.

Arveloven bestemmer hvordan arv skal fordeles. Har du barn, skal 2/3 av arven gå til disse (opp til 1 million kroner). Har du ikke barn eller ektefelle, kan du velge å testamentere alt du eier. Velger man å testamentere deler eller hele arven til en ideell organisasjon, er denne fritatt for arveavgift.

Du finner informasjon om arv og testamentariske gaver på www.lovdata.no

Ønsker du å snakke med oss om testamente, ring oss på 21 04 34 00 eller sende en e-post til gave@organdonasjon.no