Bli Sponsor – redd liv!


Støtt vårt arbeid for alle som venter med et fast månedlig beløp, og bidra til at flere liv reddes!

Som Sponsor bidrar du til arbeidet med å få flere til å si ja til organdonasjon!

Tobarnsmoren Eileen trengte et nytt hjerte for å leve videre. Hun ble reddet fordi noen sa ja til organdonasjon. Som Sponsor bidrar du til at flere som Eileen kan reddes.

Som Sponsor:

  • styrker du vårt Fond til fagutvikling.
  • bidrar du til at flere sier ja til organdonasjon, slik at flere liv reddes.
  • får du en nøkkelring – en unik velkomstgave til deg som Sponsor. 

Gunn Heidi er stolt Sponsor!

Jeg vet godt hvordan det er å ha et familiemedlem som venter på et nytt organ – og kjenne lettelsen når hjelpen endelig kommer. Jeg støtter Stiftelsen Organdonasjon sitt arbeid, så flere kan få hjelpen de trenger.

Gunn Heidi, stolt Sponsor siden 2022

Du kan gjøre en forskjell!

Hver eneste dag venter over 600 nordmenn på et nytt organ. Med din støtte kan vi nå ut til enda flere om at organdonasjon redder liv, slik at de som venter skal få en ny mulighet.

Dette går pengene til

  • Kampanjer og informasjonsarbeid for at flere skal si ja til organdonasjon.
  • Vårt Fond til fagutvikling, som støtter forskning som bidrar til mer kunnskap om organdonasjon.
  • Produksjon og distribusjon av Donorkort™ – fysisk og digitalt.
  • Undervisning og foredrag.
  • Organisering av frivillige over hele landet.
  • Pressearbeid.
  • Politisk påvirkning.

Fond til fagutvikling øker kunnskap

Du som Sponsor bidrar til å styrke vårt Fond til fagutvikling. Fondet har som formål å stimulere til prosjekter som gir økt kunnskap og forskning om organdonasjon. Siden oppstarten i 2021 har fondet bevilget til sammen over 270 000,- til flere ulike prosjekter.

Ordet Sponsor henviser til det å investere i noe man tror på. Ved å være Sponsor er man med på å støtte arbeidet for håp og liv.

Bli Sponsor – redd liv!


Støtt vårt arbeid for alle som venter med et fast månedlig beløp, og bidra til at flere liv reddes!