Skattefritak – næringsdrivende og privatpersoner

Dersom du gir gaver til Stiftelsen Organdonasjon som overstiger 500 kroner i løpet av et år, har du rett på fradrag på skatten.

Gavebeløp som gir rett til fradrag er minimum 500 kroner per år per giver. Fradraget kan maksimalt utgjøre 25.000 kroner. For at du skal få fradraget, må vi få ditt fødselsnummer (11 siffer) innen 31. desember det inneværende året, for å kunne innrapportere dette til likningsmyndighetene den 20. januar året etter inntektsåret.

Fødselsnummer (11 siffer) for private og foretaksnummer for bedrifter kan sendes til Stiftelsen Organdonasjon til mailadressen gave@organdonasjon.no, Du kan også gi beskjed via telefon 21 04 34 00.

Gavebeløpet trekkes fra inntekten før skatteutregningen. I selvangivelsen fremkommer gavebeløpet i post 3.3.7. Hvis man har gitt for eksempel 2000 kroner, vil beløpet fremkomme slik:

3.3.7 Gave til frivillig organisasjon -2000