Sykdommer som kan føre til behov for et nytt organ

Alle som organtransplanteres har en organsvikt, eller en sykdom i det aktuelle organ som er potensielt livstruende og der ingen annen behandling er aktuell (for eksempel ulike krefttyper ved levertransplantasjon). Det er mange ulike sykdommer som kan føre frem til en organsvikt som nødvendiggjør transplantasjon.

Nyretransplantasjon

Kronisk glomerulonefritt, som er en samlebetegnelse på ulike immunologisk betingede nyresykdommer, rammer filtreringsevnen i nyrene som etter en tid gir nyresvikt som nødvendiggjør dialyse eller transplantasjon. Andre vanlige tilstander som kan gi nyresvikt er diabetes mellitus og vedvarende høyt blodtrykk (hypertensiv nefropati).

Levertransplantasjon

Flere immunologisk betingede leversykdommer, så som primær scleroserende cholangitt (PSC), primær biliær cirrhose (PBC) og autoimmun hepatitt (AIH), kan gi skade på galleveier og leverceller som kan føre til levertransplantasjon. Ulike virussykdommer, hepatitt B og C, kan over tid føre til utvikling av cirrhose hos enkelte pasienter, ofte kombinert med utvkling av hepatocellulært carcinom (HCC). Akutt leversvikt, som følge av for eksempel medikamenter (oftest paracetamol) eller soppforgiftning, vil ofte føre til levetransplantasjon, og vil da meldes på egen hasteliste i Skandinavia (urgent call).

Bukspyttkjerteltransplantasjon

Dette er aktuelt kun hos diabetikere, med eller uten nyresvikt der det foreligger en vanskelig regulerbar diabetes. Behovet for transplantasjon av bukspyttkjertel er økende.

Hjertetransplantasjon

Mange ulike tilstander kan føre til kritisk pumpesvikt som nødvendiggjør transplantasjon. Blant de vanligste tilstandene hører ischemisk hjertesvikt, dilaterende cardiomyopati, og medfødte hjertefeil.

Lungetransplantasjon

Også her er det flere ulike tilstander som gir kritisk pustebesvær der transplantasjon er livreddende behandling. Vanlige sykdommer er kronisk infeksjon ved cystisk fibrose og bronkiectasier, lungesykdom med pulmonal hypertensjon (høyt trykk i det lille kretsløp), og KOLS med emfysem.

I tillegg kommer flere tilstander som nødvendiggjør kombinasjon av de ulike organer, for eksempel hjerte-lungetransplantasjon ved cystisk fibrose, nyre og bukspyttkjerteltransplantasjon ved diabetes nefropati og så videre.

Kilde: Oslo Universitetssykehus/ NOROD