Liste over norske donorsykehus

Følgende sykehus i Norge er godkjent for organuttak. Disse har status som donorsykehus.

 • Sykehuset Innlandet HF, Elverum
 • Sykehuset Innlandet HF, Hamar
 • Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
 • Akershus universitetssykehus HF, Akershus
 • Vestre Viken HF, Bærum
 • Vestre Viken HF, Drammen
 • Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos
 • Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
 • St. Olavs Hospital HF, Trondheim
 • Helse Møre og Romsdal HF, Molde
 • Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
 • Helse Førde HF, Førde
 • Helse Bergen HF, Haukeland
 • Helse Fonna HF, Haugesund
 • Helse Stavanger HF, Stavanger
 • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
 • Sørlandet sykehus HF, Arendal
 • Sykehuset Telemark HF, Skien
 • Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø
 • Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik
 • Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
 • Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

For mer informasjon om hvert enkelt donorsykehus, og kontaktopplysninger, se Helsedirektoratets liste.

 Kilde: Helsedirektoratet