Er det ikke veldig dyrt å drive denne virksomheten?

Jo, det er kostbart. Men det er gjort analyser som viser at organtransplantasjoner også lønner seg økonomisk.

Nyretransplantasjon som eksempel: Behandlingen av en nyrepasient som må gå i dialyse 2-3 ganger i uken koster omtrent fem millioner kroner over en femårsperiode. En nyretransplantasjon koster derimot ca. 700.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til kontroller og medisiner med ca. 80.000 kroner per år.

Dessuten kan mange nyretransplanterte gå tilbake til arbeid, noe som ikke er mulig for de aller fleste dialysepasienter.