Organdonasjon

Skattefritak – næringsdrivende og privatpersoner

Du har rett til fradrag på selvangivelsen for gaver du gir til Stiftelsen Organdonasjon. Gavebeløp som gir rett til fradrag er minimum 500 kr per år per giver. Fradraget kan maksimalt utgjøre 50 000 kroner. For at du skal få fradraget, må vi få ditt fødselsnummer (11 siffer) innen nyttår for å kunne innrapportere dette til likningsmyndighetene den 20. januar året etter inntektsåret.

Fødselsnummer (11 siffer) for private og foretaksnummer for bedrifter kan sendes til Stiftelsen Organdonasjon pr post eller til mailadressen gave@organdonasjon.no, eller pr telefon.

Gavebeløpet trekkes fra inntekten før skatteutregningen. I selvangivelsen fremkommer gavebeløpet i post 3.3.7. Hvis man har gitt for eksempel 2000 kr, vil beløpet fremkomme slik:

3.3.7 Gave til frivillig organisasjon -2000