OUS: Skandinavisk samarbeid om organdonasjon

Bilde fra en operasjonssal.
Foto: Ram Gupta

Til tross for stort behov for organer i Norge, skjer det i noen tilfeller at organer sendes ut av Norge til ett av de Skandinaviske landene. Tilsvarende får Oslo universitetssykehus (OUS) organer fra de samme landene, ved behov.

Hvor mange transplantasjoner som gjennomføres ved OUS iløpet av et år er styrt av antall organdonorer og vil naturlig variere fra år til år. Mens antall lever- og nyre transplantasjoner gikk ned i fjor har det vært gjennomført mange transplantasjoner så langt i år.

I årets tre første måneder er det gjennomført til sammen 25 lever- og 64 nyretransplantasjoner ved OUS.

Klinikksjef Morten Tandberg Eriksen ved OUS understreker at sykehuset aldri har avslått en mulig transplantasjon av kapasitetsgrunner, slik det kan oppfattes i dagens mediebilde.

– Vi har ikke sagt nei til en eneste transplantasjon hvor det har vært tilgjengelige organer, sier han.

Når det gjelder utveksling av organer mellom land i Skandinavia, styres dette av et gjensidig forpliktende samarbeid i Scandiatransplant. Deltakerlandene er enige om felles kriterier for utveksling av tilgjengelige organer slik at disse kan brukes best mulig.

For Nyretransplantasjon er det avgjørende at det er best mulig likhet i vevstyyper. Når en mottaker i Skandinavia har samme vevstype som en giver, fordeles organet til denne mottakeren fordi resultatene ved transplantasjonen er mye bedre

– Dette samarbeidet sikrer et best mulig pasienttilbud og leder til at mellom 15 og 20% av alle organer i Skandinavia fordeles mellom de 10 transplantasjonssentrene.

Opprinnelig publisert på OUS sine sider