«Nytt Liv» til LHL-sykehuset Gardermoen

Kunstner Bente Ridder-Nielsen, her er sammen med Frida (5), som har laget et av bladene i verket. Foto: Stiftelsen Organdonasjon.


Torsdag 22. september hadde Stiftelsen Organdonasjon, sammen med kunstnerne Bente Ridder-Nielsen og Roar Tessem, gleden av å overrekke kunstverket «Nytt Liv» i gave til LHL-sykehuset Gardermoen. Kunstverket er en takk for den jobben sykehuset gjør for transplanterte pasienter.

Viktig påminner

Ansatte, pasienter og besøkende på LHL-sykehuset Gardermoen var samlet i foajéen hvor det ble holdt taler, og servert kaffe og kake. Bente Doknes, direktør LHL-sykehuset Gardermoen, setter i sin tale pris på anerkjennelsen sykehuset har fått.

– Det betyr mye for oss i LHL at vi blir sett for den jobben vi gjør for de transplanterte, og vi skal ta godt vare på skulpturen, sier Doknes i sin tale.

Kunstverket «Nytt Liv» har tidligere vært utstilt under Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) sin Årsutstilling 2021 på Vestfossen Kunstlaboratorium, men har med denne overrekkelsen fått en permanent plass på LHL-sykehuset. Der vil det stå som en påminnelse for alle sykehusets ansatte, pasienter og besøkende om viktigheten av å ta et standpunkt til organdonasjon. Kunstinstallasjonen er et to meter høyt tre, skjært ut med motorsag. Trekronen er omkranset av over 200 blad i ulike farger, mønster og fasonger, som alle er sendt inn av personer som er berørt av organdonasjon eller transplantasjon.

Kunstnerne Bente Ridder-Nielsen og Roar Tessem. Foto: Stiftelsen Organdonasjon.

Frida ble reddet av bestefaren

To av de som har bidratt med hvert sitt blad i kunstverket er Frida (5) og bestefaren Trond Jostad (66). For to år siden fikk Frida nyresvikt og trengte en ny nyre for å overleve. Heldigvis kunne Trond donere én av sine. Dette reddet livet hennes. Både Frida, bestefaren og moren til Frida, Anne-Britt, var til stede under den høytidelige overrekkelsen av kunstverket. For dem er organdonasjon et spesielt viktig tema. På spørsmålet om hva Trond tenker rundt det å ha donert en nyre til barnebarnet sitt, svarer han:

– Det er klart det er stort. Kontrasten er så stor, når jeg ser henne nå i forhold til hvordan det var da hun var syk.

Trond Jostad (66) og Frida (5) var tilstede under overrekkelsen av kunstverket de har medvirket i. Foto: Stiftelsen Organdonasjon.

Håper flere vil snakke om organdonasjon

Daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon Hege Lundin Kuhle er stolt over å kunne overrekke gaven til LHL-sykehuset. Hun håper det kan bidra til at enda flere snakker med sine nærmeste om organdonasjon.

– Stadig flere får livet i gave ved organdonasjon, og deres takknemlighet er stor. De får fortsette sitt liv. Deres familier får beholde sine kjære. For mens noen mister, så får andre. Det er det Stiftelsen Organdonasjon i 25 år har arbeidet for: Organdonasjon og transplantasjon. Likevel er det altfor mange som sier nei når det virkelig gjelder, sier hun i sin tale.


«Nytt liv»
– En hyllest til alle organdonorer og deres familier.

Tekst av kunstnerne Bente Ridder-Nielsen og Roar Tessem.

Organdonasjon redder liv. Når en person blir utsatt for sykdom eller ulykke og bringes til sykehus for behandling, skjer det at livet ikke alltid kan reddes. Da kan spørsmålet om organdonasjon bli et tema. Organdonasjon er bygget på frivillighet. Det at flere tar standpunkt til organdonasjon og deler dette med sine nærmeste pårørende, er viktig for at organdonasjon kan finne sted. I en situasjon hvor pårørende mister en kjær, vil beslutningen om donasjon være lettere om de kjenner avdødes standpunkt.

Et tre er på mange måter symbolet på liv, fornyelse og vekst. Stammen til «Nytt liv» er skåret ut med motorsag fra ett stykke tre. Bladene er laget av mennesker i alle aldre som hadde fått nytt liv gjennom organtransplantasjon, både organmottakere og nære pårørende. Den yngste som har laget et blad var kun tre år da hun fikk nyre av sin bestefar.

Kunstner Bente Ridder-Nielsen har i tillegg malt blader som samler helheten i uttrykket. Ønsket er at skulpturen «Nytt liv» kan bidra til engasjement og samtale om organdonasjon. Verket er en hyllest til alle donorer og deres familier som bidrar til at mange mennesker får et friskere og lengre liv. Verket er et samarbeidsprosjekt mellom Roar Tessem (treskulptør) og Bente Ridder-Nielsen (idé, billedkunstner og lungetransplantert). Verket ble antatt ved NFUK sin juryerte Årsutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium i 2021.