Nordmenn mer positive til organdonasjon etter flere år med høy avslagsprosent

Foto: Stiftelsen Organdonasjon

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at hele 81 prosent har sagt ja til organdonasjon ved landets donorsykehus så langt i år.

Det betyr at det ble et nei ved kun 19 prosent av tilfellene. Dette er den laveste avslagsprosenten på over tre år. Det toppet seg i midten av pandemiåret 2021, da hele 31 prosent sa nei.

– Dette betyr veldig mye for alle som venter på et nytt organ i dag. Denne virksomheten er fremdeles helt prisgitt at befolkningen stiller opp og sier ja til å donere. Organer kan ikke lages, og behandlingsalternativene er få, eller ingen for de som venter, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Viktig kontakt

I følge Sekowski kan det være flere årsaker til økningen vi nå ser.

– Vi vet at kontakten helsepersonell har med de pårørende på sykehuset er svært viktig, og kan være utslagsgivende for om det blir et ja eller nei når det gjelder. Under pandemien var det mange restriksjoner og begrenset kontakt med de pårørende. I tillegg vet vi at det var mindre fokus på organdonasjon i media, og ikke minst på på sykehusene grunnet perioder med kapasitetsutfordringer som følge av covid-19, sier han.

I følge transplantasjonsloven er det den avdødes vilje som skal følges. De pårørende er alltid en del av donasjonsprosessen, og blir bedt om å bekrefte den avdødes standpunkt. Men er ikke dette kjent, er det familien selv som må ta avgjørelsen.

Et ja hjelper mange

I alt har 98 pasienter fått ett eller flere nye organer, fra 27 donorer, så langt i år. Donorene ga til sammen 106 organer. Ved utgangen av mars stod 428 pasienter på venteliste. I tillegg kommer 190 pasienter som er midlertidig avmeldt av listen grunnet medisinske årsaker.

– Det er fremdeles mange av dem som er positive som dessverre tror at det er komplisert å si ja. Sannheten er at det ikke kunne vært enklere: Fortell dine nærmeste om ditt standpunkt, og fyll gjerne ut et Donorkort. Det kan redde opp til syv liv når ditt eget en dag tar slutt, sier Sekowski.