Mangler kunnskap om livsviktig tema

Prosjektleder Linda Melling Øiehaug foran datamaskin med det digitale klasserommet om organdonasjon

Nyere tall* viser at norske ungdommer er noe mer skeptiske til organdonasjon enn resten av befolkningen. Stiftelsen Organdonasjon lanserer nå en digital undervisningsplattform for å øke kunnskapen om organdonasjon blant unge.

Undersøkelsen, utført av Norstat, viser at aldersgruppen 15 til 17 år er mer skeptisk til, og har mindre kunnskap om, organdonasjon enn resten av befolkningen. 64 prosent av gruppen er positive til organdonasjon, mot 81 prosent av befolkningen forøvrig. I tillegg er andelen som oppgir at de ikke har tatt et standpunkt, dobbelt så høy som hos befolkningen under ett.

Trenger mer kunnskap

– Som ung ser man nok på seg selv som nærmest udødelig. Da er det naturlig at organdonasjon blir en litt fjern ting. Samtidig er det få som vet at man bestemmer dette selv allerede fra fylte 16. Behovet for informasjon er stort, sier Linda Melling Øiehaug, prosjektleder og undervisningsansvarlig i Stiftelsen Organdonasjon.

I 2018 fikk Norge en ny transplantasjonslov. Da ble samtykkealderen senket fra 18 til 16 år.

– Vår er erfaring er at mange endrer oppfatning til det positive etter å ha hatt besøk fra oss, eller å ha lært om dette på skolen. Ofte er det misforståelser eller myter, gjerne med opphav i film og tv, som står i veien for et ja fra disse ungdommene, sier Øiehaug.

Hun påpeker at mye av et menneskes verdisyn formes i ungdomsårene, og undervisning derfor er en viktig del av Stiftelsen Organdonasjon sitt virke.

Blant 15-17-åringene som oppgir å være positive til organdonasjon, sier hele 61 prosent at de ikke har gjort noe med sitt standpunkt, det vil si informert sine nærmeste eller fylt ut Donorkort™. Mange er dessuten usikre på hvordan de skal gå frem for å si ja til organdonasjon. Halvparten av de positive oppgir at de trenger mer informasjon om organdonasjon.

Aktiviserer

I det digitale klasserommet kan elevene lære om organdonasjon og transplantasjon gjennom filmer, bilder og animasjoner. Det fungerer som et spill, der man samler poeng – alene, eller mot klassen.

En klasse ved Nadderud Videregående skole har allerede testet undervisningen, og lærer Randi Fritzvold tror dette er noe som kan appellere til ungdommen. 

– Elevene likte godt konkurranseaspektet. Oppgavene er raske å svare på og gir poeng, det skaper aktivitet, sier Fritzvold.

Nye grupper

Øiehaug er fornøyd med responsen så langt, og målet er at så mange skoleklasser som mulig skal ta det i bruk. Håpet er også at nye grupper skal nås.

– Organdonasjon står på læreplanen for biologi på videregående, men temaet er også aktuelt i andre fag, voksenopplæring, og ikke minst for alle som har lyst til å lære mer om dette spennende temaet, avslutter Øiehaug.

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr også foredrag og skolebesøk, men pandemien har satt en midlertidig stopper for dette.

*) Gjennomført av Norstat på oppdrag av Stiftelsen Organdonasjon i perioden 04.11.20-11.11.20, web-omnibus, representativt utvalg av befolkningen, n=1019