Lavere donasjonstall i første halvdel av 2023

OUS Rikshospitalet er Norges transplantasjonssenter

176 pasienter fikk ett eller flere nye organer i løpet av årets første seks måneder. Det viser tall fra Oslo universitetssykehus. Dette er nedgang sammenlignet med 2022. Da hadde 197 pasienter fått hjelp halvveis inn i året.

De 176 pasientene fikk til sammen 192 organer, som kom fra 47 avdøde donorer og 20 levende, som kan gi én nyre.

Antallet realiserte donasjoner fra avdød giver, pr. andre kvartal, er det nest laveste på ti år. Tallene er noe høyere enn det kunne vært, takket være seks donasjoner gjennomført med metoden cDCD, som nylig ble implementert i Norge. Antallet donasjoner fra levende giver holder seg fremdeles på et lavt nivå, og ligger nå omtrent på halvparten av det normale.

Ved utgangen av juni ventet 614 nordmenn (hvorav 164 midlertidig utmeldte) på et livreddende organ.