Informasjon om telefonintervju

Stiftelsen Organdonasjon gjennomfører i disse dager intervjuer via telefon. Vi har engasjert Anita Sæterøy via Knif Fundraising AS, til å gjennomføre disse samtalene.

Intensjonen med samtalene er at vi i Stiftelsen Organdonasjon ønsker å lære mer om hva som er viktig for våre givere og støttespillere, og finne ut hvordan vi kan bli enda bedre på å ivareta dem. Svarene som blir gitt i intervjuene vil ikke bli knyttet opp mot enkeltpersoners navn, og respondentene vil ikke bli bedt om å gi gaver eller lignende.

Dersom du har spørsmål om dette, er det bare å ta kontakt med oss.