Hyllest til organdonasjon i Bragernes kirke

Poster i forbindelse med arrangement i Drammen.

Den 20. september 2018 inviterer Bragernes menighet og Stiftelsen Organdonasjon til en kveld viet organdonasjon, med konsert, foredrag og møter med mennesker som har fått livet endret av organdonasjon.

– Vi ser at det fremdeles hersker ulike misoppfatninger rundt religion og det å donere organer. Det er mange som er usikre på om organdonasjon er forenlig med deres tro, sier Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon.

Håper på spredning

– De fleste store religioner tillater organdonasjon, eller lar det være opp til den enkelte, sier Kuhle.

Hun er glad for samarbeidet med Bragernes menighet og Den norske kirke, og håper at også andre menigheter kan tenke seg å gjøre noe tilsvarende.

Nestekjærlighet

Domprost i Tunsberg Bispedømme, Kjetil Haga, er enig med Kuhle. Han mener at dette er et viktig samarbeid.

– Hvert år dør pasienter i organkø. Ut fra kristen etikk er ikke organdonasjon problematisk. Tvert imot er det en måte å vise omsorg for andre på, gjennom å gjøre mot andre det du vil at andre skulle ha gjort mot deg, sier Haga.
Musikk og sterke historier

På programmet står blant annet inspirasjonsforedrag av Anne Grethe Solberg, som ble skutt og invalidisert av eks-mannen sin. Stjernekamp-vinner Knut Anders Sørum, og pianist og komponist Erlend Skomsvoll vil stå for musikalske innslag med Bragernes kirkes jentekor. Domprost Kjetil Haga vil intervjue Monica Fuglesang, som lever med sitt tredje hjerte, og Inger og Gunnar Holmen, som mistet sin 18 år gamle sønn i en ulykke. Han reddet fem mennesker etter sin død gjennom organdonasjon.

Arrangementet er en del av Donasjonsuka 2018.

Se bilder fra arrangmentet her


KONTAKTINFO

Hege Lundin Kuhle, daglig leder, Stiftelsen Organdonasjon: 916 35 769 hege.kuhle@organdonasjon.no

Kjetil Haga, domprost, Tunsberg bispedømme: 996 38 915 kjetil.haga@tonsberg.kirken.no

Kai Gustavsen, artistansvarlig: 906 39 946 kai@kongsbergjazz.no

Inger-Mette Gustavsen, initiativtager: 917 08 230

TID OG STED

20. september

Bragernes Menighetshus – fra kl 1700. Kirkegata 7, 3016 Drammen

Bragernes kirke – fra kl 1930. Cappelens gate 9, 3016 Drammen

PROGRAM

Program i menighetshuset

17:00 Velkommen til menighetshuset, fingermat, møt pasientorganisasjonene

17:30 Velkommen

17:35 «Ta regien i en vanskelig situasjon»
v/organisasjonssosiolog Anne Grethe Solberg

18:20 «Si det for å bli det» – organdonasjon redder liv v/daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundin Kuhle

18:40 «Organdonasjon endret vårt liv» v/domprost Kjetil Haga i samtale med en transplantert og pårørende.

Program i Bragernes kirke

19:30 Velkommen til konsert v/domprost Kjetil Haga

Knut Anders Sørum, vinner av Stjernekamp

Erlend Skomsvoll pianist, komponist

Bragernes kirkes Jentekor

Odd Bjørn Moen, lyd